KZT
Holding Altyn Arna, TOO tại Karaganda | Cửa hàng trực tuyến Holding Altyn Arna, TOO Karaganda (Kazakhstan)
Premium Business
+7 (771) 044-88-34

Holding Altyn Arna, TOO

  • Holding Altyn Arna, TOO
Quầy trưng bày
Sản phẩm polyethylene
Sản phẩm polyethylene
Pathoanatomical túi
Pathoanatomical túi
Màng phim làm vòi
Màng phim làm vòi
Bao bì cho bán thành phẩm
Bao bì cho bán thành phẩm
Túi để đóng gói chân không thực phẩm
Túi để đóng gói chân không thực phẩm
 Túi nhựa polyethylene
 Túi nhựa polyethylene
Thẻ kèm polyethylene
Thẻ kèm polyethylene
Túi polyethylene để bọc gói lốp xe
Túi polyethylene để bọc gói lốp xe
Túi chân không co theo nhiệt
Túi chân không co theo nhiệt
Túi chân không
Túi chân không
 Túi dạng áo may ô
 Túi dạng áo may ô
 Túi polyethylene có nhãn logo
 Túi polyethylene có nhãn logo
Sản phẩm polyethylene
Sản phẩm polyethylene
Pathoanatomical túi
Pathoanatomical túi
Màng phim làm vòi
Màng phim làm vòi
Bao bì cho bán thành phẩm
Bao bì cho bán thành phẩm
Túi để đóng gói chân không thực phẩm
Túi để đóng gói chân không thực phẩm
 Túi nhựa polyethylene
 Túi nhựa polyethylene
Thẻ kèm polyethylene
Thẻ kèm polyethylene
Túi polyethylene để bọc gói lốp xe
Túi polyethylene để bọc gói lốp xe
Túi chân không co theo nhiệt
Túi chân không co theo nhiệt
Túi chân không
Túi chân không
 Túi dạng áo may ô
 Túi dạng áo may ô
 Túi polyethylene có nhãn logo
 Túi polyethylene có nhãn logo

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Holding Altyn Arna, TOO. Tất cả thông tin về Holding Altyn Arna, TOO tại Karaganda (Kazakhstan).